Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation horizontal

Current events

  
Obvodné oddelenie Policajného zboru SR
                                                      ul. Széchényiho č.1        
                                                     943 01   Š t ú r o v o 

 

 tel, fax : 036/7511113-4
 e-mail: szorad@minv.sk

 
                    
 

 

date: 2018-12-16

Name day of: Albína

webygroup

Slovenská verzia
Magyar verzió

35984511

2018-12-16
Homepage